Manuell kompilering och installation

Sedan version 0.7.10 använder Kwave cmake, ett byggsystem som också används av själva KDE. Om du alltså vet hur man bygger andra KDE-program, bör du inte ha några svårigheter med att bygga Kwave. Om du råkar ut för problem, rapportera dem gärna via Kwaves e-postlista.

För att kompilera och installera Kwave på systemet, är bästa metoden att bygga utanför källkodsträdet. Det betyder att källkoden för Kwave finns i en katalog och paketet byggs i en annan (tillfällig) katalog.

Med antagandet att källkoden exempelvis redan är uppackat i $HOME/src/kwave-0.9.3, kan du göra följande:

% mkdir /tmp/kwave-build
% cd /tmp/kwave-build
% cmake $HOME/src/kwave-0.9.3 [byggalternativ]
% make
% su root -c "make install"

(Att ange byggalternativ är ett sätt att aktivera eller inaktivera specifika funktioner. Se följande avsnitt för beskrivningar.)