Använda kommandoraden

Förutom kommandoradsväljarna som listas i avsnittet Kommandoraden, som används för att starta Kwave som ikon eller utan startskärm, kan du skicka textkommandon på kommandoraden, kodade i ett särskilt URI-format:

kwave:kommando[?parameter[,parameter ...] ]

Reglerna för att omvandla ett textkommando i Kwave till en giltig URI är följande:

 • En URI börjar med ordet kwave, följt av ett: och kommandonamnet.

 • Om kommandot har parametrar, måste de läggas till efter kommandonamnet, genom att använda ett ? som skiljetecken.

 • Flera parametrar kan läggas till genom att använda ett , som skiljetecken.

 • Alla specialtecken i kommandonamn och parametrar måste kodas som i en webbadress. Här är en lista med översättningar:

  Tabell 5.1. Översättningstabell för webbadresskodning

  originalkodad originalkodad originalkodad originalkodad
  (mellanslag)%20 (%28 :%3A \%5C
  !%21 )%29 ;%3B ]%5D
  "%22 *%2A <%3C ^%5E
  #%23 +%2B =%3D _%5F
  $%24 ,%2C >%3E `%60
  %%25 -%2D ?%3F {%7B
  &%26 .%3E @%40 |%7C
  '%27 /%2F [%5B }%7D
           ~%7E