Filegenskaper

Kwave kan hantera flera olika sorters metainformation som är lagrad i en ljudfil. Programmet försöker importera och exportera så mycket som möjligt av sådan information. Om du exempelvis importerar en MP3-fil med ID3-taggar, kan informationen behållas vid export till en Wav-fil. Om Kwave skulle förlora metainformation där du sparar, visas en varning.

Du kan visa och ändra metainformationen med RedigeraFilegenskaper.... Där kan du också ändra saker som samplingsformat, upplösning och komprimering.

Skärmbild av dialogrutan med filegenskaper