Appendix A. Filinformation

Tabell A.1. Lista över identifierare i filinformation

Nyckelord Beskrivning
Album Namnet på albumet om källan är ett album som består av flera medier.
Annotation Ger allmänna kommentarer om filen eller filens innehåll. Om kommentaren är flera meningar lång, avsluta varje mening med en punkt. Inkludera inte nyradstecken.
Archival location Anger var filens innehåll är arkiverat.
Author Identifierar namnet på upphovsmannen till filens ursprungliga innehåll. Exempel: van Beethoven, Ludwig
Lower Bitrate Anger undre gränsen i en bitström med variabel bithastighet.
Bitrate Mode Bithastighetstyp (genomsnittlig - ABR, variabel - VBR, konstant - CBR, etc.)
Bitrate Ljudströmmens nominella bithastighet i bitar per sekund
Upper Bitrate Anger övre gränsen i en bitström med variabel bithastighet.
Bits per Sample Anger antal bitar per sampling.
CD Cd-nummer, om källan är ett album med fler än en cd-rom
CDS Antal cd, om källan är ett album med fler än en cd-rom
Commissioned Listar namnet på personen eller organisationen som beställde filens innehåll.
Comments Ger allmänna kommentarer om filen eller filens innehåll. Om kommentaren är flera meningar lång, avsluta varje mening med en punkt. Inkludera inte nyradstecken.
Compression Anger en metod för komprimering av ljuddata för att reducera diskutrymme.
Contact Kontaktinformation för skaparna eller distributörerna av spåret. Det kan vara en webbadress, en e-postadress, eller den fysiska adressen till skivbolaget.
Copyright Lagrar filens copyright-information. Om det finns flera sådana, skilj dem åt med ett semikolon följt av ett mellanslag. Exempel: Copyright Linux-gemenskapen 2002
Copyrighted Anger om filen är skyddad av upphovsrätt eller inte.
Date Anger datum filens innehåll skapades. Exempel: 2001-12-24
Engineer Visar namnet på ingenjören som arbetade med filen. Om det finns flera ingenjörer, skilj namnen åt med ett semikolon och ett mellanslag.
Estimated Length Filens uppskattade längd i samplingar
Filename Namn på den öppnade filen
File Size Filens storlek i byte
Genre Beskriver originalverkets genre eller stil. Exempel: klassiskt, pop
ISRC Spårets ISRC-nummer. Se introduktionssidan för ISRC för mer information om ISRC-nummer. http://www.ifpi.org/site-content/online/isrc_intro.html
Keywords Tillhandahåller en lista med nyckelord som hör ihop med filen eller dess innehåll.
Labels Listan med markörer
Length Filens längd i samplingar.
License Licensinformation, exempelvis Alla rättigheter reserverade, Fri användning tillåten, en webb-adress till en licens eller EFF Open Audio-licensen (Distribuerad enligt villkoren i Open Audio-licensen, Se http://www.eff.org/IP/Open_licenses/eff_oal.html för detaljerad information), etc.
Medium Beskriver filens ursprungliga innehåll, där det först spelades in. Exempel: orkester
Mime Type Filformatets Mime-typ
Emphasis Ljudets förbetoningsmetod
Layer MPEG-lager, I, II eller III
Metodutökning MPEG-metodutökning (bara för gemensam stereo)
Version MPEG-version, 1, 2 eller 2.5
Name Lagrar titeln för filens innehåll. Exempel: Symfoni Nr. 6, Op. 68 "Pastoral"
Opus Frame Length Opus-ramlängd i ms (värden som stöds är 2,5, 5, 10, 20, 40 eller 60 ms)
Organization Namn på organisationen som skapat spåret (dvs. skivbolaget)
Original Anger om filen är ett original eller en kopia
Performer Artist(er) som framför verket. För klassisk musik är det dirigenten, orkestern, och solo-artister. För en ljudbok är det personen som läste in boken.
Private Anger om materialet är privat
Product Anger namnet eller titeln som filen ursprungligen är avsedd för. Exempel: "Linux ljudsamling"
Sample Format Format använt för att lagra de digitaliserade ljudsamplingarna. Exempel: 32-bitars IEEE-flyttal
Sample Rate Antal samplingar per sekund
Software Identifierar namnet på programvarupaketet som användes för att skapa filen. Exempel: Kwave v0.6.4-1
Source Identifierar namn på personen eller organisationen som tillhandahöll filens ursprungliga material. Exempel: Chaotic Sound Research
Source form Identifierar materialets ursprungliga form som digitaliserades. Exempel: skiva/vinyl/90 varv per minut, DAT-ljud, band/CrO2/60 min
Subject Beskriver filens innehåll. Exempel: Fågelsång en tidig morgon
Technician Identifierar teknikern som digitaliserade filen. Exempel: Torvalds, Linus
Track Spår på cd:n om källan är cd-rom.
Tracks Antal spår på cd:n om källan är cd-rom.
Channels Anger signalens antal kanaler.
Base Quality Baskvalitet för komprimering med variabel bithastighet
Version Kan användas för att skilja på multipla versioner av samma spår i en enda samling (t.ex. information om ommixning).