Kapitel 8. Frågor och svar

8.1. Vad behöver man för att kompilera Kwave?
8.2. Vilka ljudkort stöder Kwave?
8.3. Varför använder Kwave mer minne en som kan förväntas av storleken på den öppnade filen?
8.4. Vilka ljudformat stöder Kwave?
8.5. Vad händer om man har filer med ett format som inte stöds av Kwave?
8.6. Man får fel vid försök att spela upp.
8.7. Uppspelningen verkar göra någonting med man hör ingenting?
8.8. Vissa filer spelas upp med halv hastighet.
8.9. Uppspelningen störs och avbryts ibland.
8.10. Uppspelningen stoppar inte omedelbart när man klickar på stoppknappen.
8.11. Stöds ALSA?
8.12. Vad gäller för uppspelning med 18, 20, 24 eller 32 bitar per sampling, eller mer än två kanaler?
8.13. Vad gäller för MP3-stöd?

8.1.

Vad behöver man för att kompilera Kwave?

Läs i kapitlet som tidigare nämnts.

8.2.

Vilka ljudkort stöder Kwave?

Kwave behöver inte stöd för något särskilt ljudkort. Ljudkortet måste bara stödjas av operativsystemet och Kwave använder sitt gränssnitt mot operativsystemets ljuddrivrutin via ett OSS- eller ALSA-gränssnitt. Alltså kan Kwave spela med vilket ljudkort som helst som KDE kan spela med.

8.3.

Varför använder Kwave mer minne en som kan förväntas av storleken på den öppnade filen?

Orsaken till detta är att Kwave lagrar alla samplingar internt med 32-bitars heltal. Det är enkelt att programmera, gör programmet snabbare och något tillförlitligare. Så om en 8-bitars fil med ungefär en Megabyte använder den ungefär fyra Megabyte. Kanske kommer vi att ändra det någon gång i framtiden ...

8.4.

Vilka ljudformat stöder Kwave?

Kwave stöder för närvarande .wav-filer med 8, 16 och 24 bitar per sampling, med hur många kanaler som helst (naturligtvis ingår mono och stereo). Dessutom kan alla filtyper som stöds av libaudiofile importeras och vissa andra format som Ogg Vorbis och MP3.

8.5.

Vad händer om man har filer med ett format som inte stöds av Kwave?

Om du måste arbeta med ett annat format kan du konvertera det till .wav-format. En bra uppsättning verktyg för det finns i paketet SoX, och de har också en del bra dokumentation.

8.6.

Man får fel vid försök att spela upp.

Kanske har en kombination av uppspelningshastighet och samplingsstorlek valts som inte stöds av ljuddrivrutinen och/eller ljudhårdvaran. Försök först använda uppspelning med 8 bitar per sampling och mono, det ska alltid fungera. Försök därefter öka antal bitar per sampling och stereo steg för steg. Observera att vissa uppspelningshastigheter inte alls stöds av viss ljudhårdvara.

8.7.

Uppspelningen verkar göra någonting med man hör ingenting?

Kanske har du glömt att öka uppspelningskanalens volym. Kwave är inte ansvarig för att ändra uppspelningsvolymen.

8.8.

Vissa filer spelas upp med halv hastighet.

Försök välja en annan uppspelningsenhet för ljud.

8.9.

Uppspelningen störs och avbryts ibland.

Du bör öka storleken på uppspelningsbufferten för att få en "jämnare" uppspelning (det gör också att uppspelningskontrollerna reagerar något långsammare).

8.10.

Uppspelningen stoppar inte omedelbart när man klickar på stoppknappen.

Orsaken till det är att ljuddrivrutinen redan har tagit emot en del data att spela upp från Kwave vid det ögonblick då du klickar på stoppknappen. Minska storleken på uppspelningsbufferten så ska den reagera snabbare (men gör det troligare att avbrott inträffar).

8.11.

Stöds ALSA?

Ja, sedan v0.7.4 för uppspelning och inspelning

8.12.

Vad gäller för uppspelning med 18, 20, 24 eller 32 bitar per sampling, eller mer än två kanaler?

Det är möjligt visa ALSA-biblioteket, sedan v0.7.4.

8.13.

Vad gäller för MP3-stöd?

Så länge det finns patentfrågor, stöder vi bara import av MP3 via biblioteket mad och export via det externa programmet lame. Dessutom måste du ha rättighet att använda kod som täcks av MP3-patent när du skapar ett Kwave-paket för distribution.