Drag och släpp

Kwave stöder KDE:s drag och släpp-protokoll. Det gör att du kan öppna filer genom att bara plocka upp dem i ett Dolphin- eller Konqueror-fönster eller på skrivbordet och släppa dem i ett Kwave-fönster.

Observera att om en fil släpps i ett Kwave-fönster som redan innehåller en öppnad fil, stängs filen som för närvarande är öppen först och därefter öppnas filen som släpptes i det. Om du inte vill det, måste du öppna ett nytt tomt Kwave-fönster först.

Du kan också markera ett samplingsintervall eller dra och släppa det på ett Kwave-fönster. Normalt görs dragåtgärden som flytta, där det markerade intervallet tas bort från den ursprungliga platsen och infogas på platsen det släpps. Genom att hålla nere Ctrl-tangenten kan du ändra det och dra för att kopiera istället.