Kapitel 7. Utvecklingsguide för Kwave

under konstruktion

Tyvärr återstår att skriva detta kapitel ... För närvarande är källkoden nästan fullständigt dokumenterad med taggar lämpliga för KDE:s dokumentationsverktyg. Vi föredrar för närvarande att använda doxygen. Kanske spenderar vi en del tid på att skriva ett verktyg som konverterar utdata från doxygen till någonting som vi kan inkludera i källkoden för docbook (källkoden som den här sidan har skapats från).

Om du vill skriva en insticksmodul, bidra med någonting till projektet (eller kanske skriva ett konverteringsverktyg som nämndes ovan), tveka inte att kontakta någon av upphovsmännen direkt och/eller prenumerera på Kwaves e-postlista. Hjälp är alltid välkommen!

Skapa dokumentation av programmeringsgränssnittet

Om du är intresserad av hur Kwave ser ut internt och du har installerat doxygen, kan du skriva:

% make apidoc

för att få katalogen apicod/html med dokumentation av källkoden och det interna programmeringsgränssnittet i den nuvarande byggkatalogen.