Kapitel 9. Tack till och licens

Kwave

Program copyright från 1998-2000 Martin Wilz

Program copyright sedan 2000 Thomas Eschenbacher

För en fullständig lista över upphovsmän och licenser för alla filer se filen LICENSES, som ingår i källkoden. Det finns också en fil vid namn AUTHORS som listar alla Kwaves upphovsmän och bidragsgivare.

Dokumentation copyright © 2017 Thomas Eschenbacher

Översättning Stefan Asserhäll

Den här dokumentationen licensieras under villkoren i GNU Free Documentation License.

Det här programmet licensieras under villkoren i GNU General Public License.

Huvudsakliga upphovsmän

  • Martin Wilz

    skapade projektet, aktiv utveckling 1998-2000

  • Thomas Eschenbacher

    underhåll sedan 2000, kärnutvecklare