w

window:activate

Syntax: window:activate(rubrik])

Aktiverar ett delfönster, identifierat av sin rubrik. Om delfönstret är minimerat återställs det. Bara tillgängligt med flera fönster (MDI) eller flikar. Kommandot används internt av menyn Fönster.

Parametrar

rubrik:rubrik för delfönstret som ska aktiveras

window:cascade

Syntax: window:cascade()

Överlappar alla delfönster i en kaskad med flera fönster (MDI). Alla delfönster som för närvarande är minimerade förblir minimerade, de återställs inte.

window:click

Syntax: window:click( klass, x, y )

Skickar en musklickhändelse till ett fönster, identifierat av sin klass. Händelsen skickas bara till det första fönstret som har det angivna klassnamnet, och därför måste du försäkra dig om att du bara har en instans av det givna fönstret när kommandot utförs.

Parametrar

klass:namn på fönsterklassen
x:x-position, relativt till fönstrets vänsterkant (i bildpunkter)
y:y-position, relativt till fönstrets överkant (i bildpunkter)

window:close

Syntax: window:close( klass )

Stänger ett fönster, identifierat av sin klass. Bara det första fönstret som har det angivna klassnamnet stängs, och därför måste du försäkra dig om att du bara har en instans av det givna fönstret när kommandot utförs.

Parametrar

klass:namn på fönsterklassen

window:minimize

Syntax: window:minimize

Minimerar delfönstret som för närvarande är aktivt med flera fönster, eller aktuellt toppnivåfönster med separata fönster eller flikar.

window:mousemove

Syntax: window:resize( klass, x, y )

Skickar en musförflyttningshändelse till ett fönster, identifierat av sin klass. Händelsen skickas bara till det första fönstret som har det angivna klassnamnet, och därför måste du försäkra dig om att du bara har en instans av det givna fönstret när kommandot utförs.

Parametrar

klass:namn på fönsterklassen
x:x-position, relativt till fönstrets vänsterkant (i bildpunkter)
y:y-position, relativt till fönstrets överkant (i bildpunkter)

window:next_sub

Syntax: window:next_sub()

Aktiverar nästa delfönster med flera fönster eller flikar. Om nästa delfönster är minimerat återställs det.

window:prev_sub

Syntax: window:prev_sub()

Aktiverar föregående delfönster med flera fönster eller flikar. Om det föregående delfönstret är minimerat återställs det.

window:resize

Syntax: window:resize( klass, bredd, höjd )

Ändrar storlek på ett fönster, identifierat av sin klass, till en ny bredd och höjd. Ändringen utförs bara för det första fönstret som har det angivna klassnamnet, och därför måste du försäkra dig om att du bara har en instans av det givna fönstret när kommandot utförs.

Parametrar

klass:namn på fönsterklassen
bredd:fönstrets nya bredd (i bildpunkter)
höjd:fönstrets nya höjd (i bildpunkter)

window:screenshot

Syntax: window:screenshot( klass, filnamn )

Tar en skärmbild av ett fönster, identifierat av sin klass och sparar den i en fil. Skärmbilden tas av det första fönstret som har det angivna klassnamnet, och därför måste du försäkra dig om att du bara har en instans av det givna fönstret när kommandot utförs. För närvarande är filens format hårdkodat och måste vara *.png.

Parametrar

klass:namn på fönsterklassen
filnamn:namn på filen där skärmbilden ska skapas, måste ha filändelsen *.png

window:sendkey

Syntax: window:sendkey( klass, tangentkod )

Skickar en tryck och släpp tangenthändelse till ett fönster, identifierat av sin klass. Tangenten skickas bara till det första fönstret som har det angivna klassnamnet, och därför måste du försäkra dig om att du bara har en instans av det givna fönstret när kommandot utförs.

Parametrar

klass:namn på fönsterklassen
tangentkod:tangentkod som ska skickas, med användning av samma syntax som används för att skapa menyer

Se också

beskrivning av parametern snabbtangent i kommandot menu.

window:tile

Syntax: window:tile()

Lägger alla delfönster sida vid sida med flera fönster (MDI) enligt någon metod i KDE. Alla delfönster som för närvarande är minimerade förblir minimerade, de återställs inte.

window:tile_vertical

Syntax: window:tile_vertical()

Lägger alla delfönster sida vid sida vertikalt med flera fönster (MDI). Alla fönster som för närvarande är minimerade förblir minimerade, de återställs inte.