v

view:scroll_end

Syntax: view:scroll_end()

Rullar aktuell vy till signalens slut.

view:scroll_left

Syntax: view:scroll_left()

Rullar aktuell vy med 1/10 av det för närvarande synliga intervallet mot signalens början. Om signalens början nås, börjar det synliga området med position noll.

view:scroll_next

Syntax: view:scroll_next()

Rullar aktuell vy mot signalens slut enligt det för närvarande synliga intervallet.

view:scroll_next_label

Syntax: view:scroll_next_label()

Rullar åt höger och försöker visa nästa markör centrerad i vyn. Om det inte finns någon markör till höger om aktuell position, rullar det till signalens slut.

view:scroll_prev

Syntax: view:scroll_prev()

Rullar aktuell vy mot signalens början enligt det för närvarande synliga intervallet.

view:scroll_prev_label

Syntax: view:scroll_prev_label()

Rullar åt vänster och försöker visa föregående markör centrerad i vyn. Om det inte finns någon markör till vänster om aktuell position, rullar det till signalens början.

view:scroll_right

Syntax: view:scroll_right()

Rullar aktuell vy med 1/10 av det för närvarande synliga intervallet mot signalens slut. Om signalens slut nås, slutar det synliga området vid signalens slut.

view:scroll_start

Syntax: view:scroll_start()

Rullar aktuell vy till signalens början.

view:zoom_all

Syntax: view:zoom_all()

Justerar zoomfaktorn så att den fullständiga signalen är synlig i aktuell vy.

view:zoom_in

Syntax: view:zoom_in([position])

Minskar zoomfaktorn (i samplingar per bildpunkt) med 30 %, så att fler detaljer är synliga. Om position anges, försöker det visa den positionen centrerad i aktuell vy, annars används vyns centrum innan zoomändringen för centrering. Den minimala zoomfaktorn är begränsad till fem samplingar per bredden på vyn.

Parametrar

position:en nollbaserad position i samplingar för att centrera vyn (valfri)

Se också

view:zoom_out()

view:zoom_normal

Syntax: view:zoom_normal()

Ställer in zoomfaktorn till en bildpunkt per sampling (faktor 1,0) och försöker behålla vyns tidigare centrum.

view:zoom_out

Syntax: view:zoom_out([position])

Ökar zoomfaktorn (i samplingar per bildpunkt) med 30 %, så att färre detaljer är synliga. Om position anges, försöker det visa den positionen centrerad i aktuell vy, annars används vyns centrum innan zoomändringen för centrering. Den maximala zoomfaktorn är begränsad till antal samplingar i den fullständiga signalen och bredden på vyn.

Parametrar

position:en nollbaserad position i samplingar för att centrera vyn (valfri)

Se också

view:zoom_in()

view:zoom_selection

Syntax: view:zoom_selection()

Justerar vyn (zoomfaktor och början på synligt område) så att det motsvarar aktuell markering. Kommandot gör ingenting om markeringen är tom.