s

save

Syntax: save()

Motsvarar knappen Spara i verktygsraden. Sparar aktuell fil om den har ändringar. Om filen inte redan har ett namn (t.ex. en fil som just har skapats och inte ännu har ett filnamn), gör kommandot exakt samma sak som saveas.

Se också

saveas()

saveas

Syntax: saveas([filnamn])

Sparar filen som för närvarande är öppen med ett angivet filnamn. Om inget filnamn ges som parameter, visas en dialogruta för att välja katalog och mata in ett filnamn.

Parametrar

filnamn:filnamn för att spara (valfritt)

saveselect

Syntax: saveselect()

Kommandot gör samma sak som save, men sparar bara nuvarande markerat intervall och de aktiverade spåren istället för hela filen.

Se också

save()

select_gui_type

Syntax: select_gui_type(mode)

Välj typ av grafiskt användargränssnitt, som antingen kan vara separata fönster (SDI), flera fönster (MDI) eller flikar (TAB). Var medveten om att ändringen får effekt omedelbart.

Parametrar

filnamn:typens namn, måste antingen vara SDI, MDI eller TAB.

select_track:all

Syntax: select_track:all()

Markerar alla spår som aktiverade. Det är samma sak som att anropa kommandot select_track:on() för alla befintliga spår.

select_track:invert

Syntax: select_track:all()

Invertera tillståndet aktiverade för alla spår. Det är samma sak som att anropa kommandot select_track:toggle() för alla befintliga spår.

select_track:none

Syntax: select_track:none()

Markerar alla spår som inaktiverade. Det är samma sak som att anropa kommandot select_track:off() för alla befintliga spår.

select_track:off

Syntax: select_track:off(index)

Inaktiverar ett enskilt spår, så att det inte påverkas av de flesta åtgärder.

Parametrar

index:index för spåret, med början på 0

select_track:on

Syntax: select_track:on(index)

Aktiverar ett enskilt spår, så att det påverkas av alla åtgärder.

Parametrar

index:index för spåret, med början på 0

select_track:toggle

Syntax: select_track:toggle(index)

Aktiverar ett spår om det för närvarande är inaktiverat, eller inaktiverar det om det för närvarande är aktiverat.

Parametrar

index:index för spåret, med början på 0

selectall

Syntax: selectall()

Markerar hela signalens intervall, från den första till den sista samplingen.

selectnext

Syntax: selectnext()

Markerar ett samplingsintervall som börjar till direkt efter aktuell markering, med användning av samma längd som aktuell markering. Markeringen beskärs automatiskt till signalens slut. Om du exempelvis har markerat samplingarna 1000 ... 1019, blir resultatet en markering från sampling 1020 ... 1039.

Se också

selectprev()

selectnextlabels

Syntax: selectnextlabels()

Markerar ett samplingsintervall mellan de två markörerna efter aktuell markering. Om ingenting är markerat, markeras från signalens början till den första markören. Annars blir den nya markeringens vänstra kant positionen för den första markören efter markeringen (eller den sista markören om det inte finns några fler markörer till höger om markeringen), och den högra kanten av den nya markeringen blir den första markören efter den vänstra kanten av den nya markeringen (eller signalens slut om det inte finns någon). Kommandot returnerar ett fel när det inte finns några markörer alls.

selectnone

Syntax: selectnone()

Återställer markeringen till längd noll.

selectprev

Syntax: selectprev()

Markerar ett samplingsintervall som börjar till vänster om aktuell markering, med användning av samma längd som aktuell markering. Markeringen beskärs automatiskt till signalens början. Om du exempelvis har markerat samplingarna 1000 ... 1019, blir resultatet en markering från sampling 980 ... 999.

Se också

selectnext()

selectprevlabels

Syntax: selectprevlabels()

Markerar ett samplingsintervall mellan de två markörerna innan aktuell markering. Om ingenting är markerat, markeras från signalens början till den första markören. Annars blir den nya markeringens högra kant positionen för den första markören innan markeringen (eller den första markören om det inte finns några fler markörer till vänster om markeringen), och den vänstra kanten av den nya markeringen blir den första markören innan den högra kanten av den nya markeringen (eller signalens början om det inte finns någon). Kommandot returnerar ett fel när det inte finns några markörer alls.

selecttoleft

Syntax: selecttoleft()

Ställer in markeringens början till signalens början, slutet på aktuell markering förblir oförändrat.

Se också

selecttoright()

selecttoright

Syntax: selecttoright()

Ställer in markeringens slut till signalens slut, den nuvarande markeringens start förblir oförändrad.

Se också

selecttoleft()

selectvisible

Syntax: selectvisible()

Markerar intervallet med samplingar som är synligt i aktuellt fönster.

start

Syntax: start()

Motsvarar knappen Starta i verktygsraden och låter uppspelningen starta från början av markeringen eller fortsätta om den för närvarande är pausad.

Se också

stop()

stop

Syntax: stop()

Motsvarar knappen Stoppa i verktygsraden och låter uppspelningen stoppa om den för närvarande pågår.

Se också

start()

sync

Syntax: sync()

Väntar tills alla kommandon som har startats asynkront är klara. Kommandot har ingen effekt om ingenting för närvarande är köat för fördröjd körning.

Se också

delayed()