r

redo

Syntax: redo()

Motsvarar knappen Gör om i verktygsraden och upprepar en åtgärd som har ångrats med undo.

Se också

undo()

redo_all

Syntax: redo_all()

Liknar redo, men gör om så många åtgärder som möjligt.

Se också

undo()

reenable_dna

Syntax: reenable_dna()

Vissa meddelanderutor erbjuder möjlighet att förhindra dem från att visas igen (fråga inte igen). Kommandot gör att alla visas igen.

reset_toolbars

Syntax: reset_toolbars()

Nollställer alla inställningar av verktygsraden, som plats, ikonstorlek och textposition tillbaka till standardvärden.

revert

Syntax: revert()

Återställer filen som för närvarande är inläst tillbaka till dess senast sparade tillstånd, och överger alla ändringar som inte är sparade.

rewind

Syntax: rewind()

Motsvarar knappen Snabbspola bakåt i verktygsraden. Om uppspelning för närvarande pågår, går det bakåt 1/10 av det synliga intervallet. Om uppspelningen inte pågår, gör det samma sak som kommandot view:scroll_left.