q

quit

Syntax: quit()

Stänger nuvarande huvudfönster, inklusive alla delfönster. Med ett fönster (SDI) är det samma sak som kommandot close().

Se också

close()