o

open

Syntax: open([filnamn])

Öppnar en fil, som antingen kan vara en ljudfil eller ett Kwave-skript. Om inget filnamn skickas med, visas ett dialogfönster som gör det möjligt att välja en befintlig fil. Beroende på typ av grafiskt användargränssnitt öppnas filen i samband med ett nytt delfönster (flera fönster och flikar), eller i ett nytt huvudfönster (separata fönster, om något redan hade lästs in).

Parametrar

filnamn:namn på en fil inklusive sökväg och filändelse

Se också

close()

openrecent

Syntax: openrecent(filnamn)

I stort sett samma sak som kommandot open, men avsett att användas internt för listan med senaste öppnade filer i menyn Arkiv+Öppna senaste. I detta kommando är inte parametern filnamn valfri.

Parametrar

filnamn:posten i listan med senast öppnade filer

Se också

open