n

newsignal

Syntax: newsignal( samplingar, frekvens, bitar, spår)

Skapar en ny signal, med en angiven längd i samplingar, en frekvens i samplingar per sekund (flyttal), ett antal bitar per sampling och ett visst antal spår. Längden i samplingar kan beräknas genom att multiplicera önskad längd i sekunder med samplingsfrekvensen.

Parametrar

samplingar:Signalens längd i samplingar.
frekvens:Samplingsfrekvens i samplingar per sekund.
bitar:Antal bitar per sampling, får inte vara noll, ska vara ett tal mellan 8 och 32.
spår:Antal spår.

next

Syntax: next()

Motsvarar knappen Nästa i verktygsraden. Om uppspelning för närvarande pågår, går det framåt till nästa markör. Om uppspelningen inte pågår, gör det samma sak som kommandot view:scroll_next_label.