g

goto

Syntax: goto(pos)

Flyttar pekaren till angiven position och gör den synlig i aktuell vy. Efter detta har markeringen längden noll.

Parametrar

pos:position i samplingar att gå till