e

edit_label

Skärmbild av dialogrutan för markörredigering

Syntax: edit_label(index)

Öppnar ett fönster där användaren kan redigera position och beskrivning för en markör, som identifieras av sitt index (med början på noll). Om ingen markör med angivet index finns, gör kommandot ingenting.

Parametrar

index:index för markören att redigera, med början på 0

expandtolabel

Syntax: expandtolabel()

Expanderar aktuella markering till markörerna till vänster och höger om den aktuella markeringens gränser. Om markeringens gräns redan är vid en markör förblir den oförändrad. Om det inte finns någon markör till vänster eller höger om aktuell markering, expanderas den till början eller slutet av filen.