d

delayed

Syntax: delayed( millisekunder, kommando )

Utför ett kommando efter en angiven fördröjning. Observera att kommandot utförs asynkront efter den angivna tiden har löpt ut. Flera kommandon kan köas, där fördröjningarna är relativa i förhållande till det senast köade kommandot. Kommandot är avsett för att köa kommandon när skärmbilder tas i dokumentationssyfte.

Parametrar

millisekunder:antal hela millisekunder att vänta innan kommandot utförs
kommando:ett kommando, inklusive parametrar, att utföra efter den angivna fördröjningen

delete

Syntax: delete()

Tar bort aktuellt markerat samplingsintervall. Om markeringen är tom, gör kommandot ingenting. Påverkar alla spår.

delete_label

Syntax: delete_label(index)

Tar bort en markör, identifierad av sitt index (med början på noll). Om ingen markör med angivet index finns, gör kommandot ingenting.

Parametrar

index:index för markören att ta bort, med början på 0

delete_track

Syntax: delete_label(index)

Tar bort ett spår, identifierad av sitt index (med början på noll). Om inget spår med angivet index finns, avslutas kommandot med ett fel.

Parametrar

index:index för spåret att ta bort, med början på 0

dump_metadata

Syntax: dump_metadata()

Skriver ut en lista över alla metadataposter på terminalen, i diagnostiskt syfte (bara tillgängligt när Kwave har kompilerats med alternativet WITH_DEBUG aktiverat).