c

clipboard_flush

Syntax: clipboard_flush()

Kastar klippbordets nuvarande innehåll (ge frigöra en del minne).

close

Syntax: close()

Stänger aktuell fil. Om det grafiska användargränssnittet är inställt med flera fönster eller flikar, stängs också motsvarade delfönster.

continue

Syntax: continue()

Motsvarar knappen Fortsätt i verktygsraden och låter uppspelningen fortsätta efter paus.

Se också

pause()

copy

Syntax: copy()

Kopierar innehållet i aktuell markering till klippbordet. Om markeringen är tom, gör kommandot ingenting och klippbordets innehåll förblir oförändrat. Bara innehållet i spåret som för närvarande är markerat kopieras till klippbordet.

Se också

paste()

crop

Syntax: crop()

Beskär signalen till den aktuella markeringen genom att ta bort allting som finns före och efter aktuell markering. Påverkar alla spår. Om ingenting är markerat, gör kommandot ingenting.

cut

Syntax: cut()

Kopierar innehållet i aktuell markering till klippbordet och tar bort det från signalen. Om markeringen är tom, gör kommandot ingenting och klippbordets innehåll förblir oförändrat. Bara innehållet i spåret som för närvarande är markerat kopieras till klippbordet, men det markerade intervallet tas bort från alla spår.