a

about_kde

Syntax: about_kde()

Visar ett dialogfönster med information om KDE-version som används av datorn som Kwave kör på.

add_label

Syntax: add_label(pos[,text])

Lägg till en ny markör på en given position. Om den givna positionen redan innehåller en markör, gör det här kommandot ingenting. Markören kan ges en valfri beskrivning.

Parametrar

pos:position i samplingar där markören ska infogas
text:någon beskrivande text (valfri)

add_track

Syntax: add_track()

Lägger till ett nytt spår efter alla befintliga spår.

Se också

insert_track()