Kommandorad

Lista över filer eller kommandon

Om du startar Kwave från kommandoraden kan du ange en lista med filer som ska öppnas. Den först angivna filen öppnas först, därefter de övriga filerna. Varje fil öppnas i ett eget nytt fönster eller delfönster i samma instans av Kwave. Om du anger jokertecken kan du öppna ett stort antal filer på en gång.

Följande kommando startar exempelvis Kwave och öppnar alla ljud som KDE:s fönsterhanterare har, vart och ett i ett nytt fönster eller delfönster:

% kwave /usr/share/sounds/KDE-*.ogg

Det är också möjligt att skicka textkommandon till Kwave, kodade som en särskild URI[1], som beskrivs i ett senare avsnitt.

Typ av grafiskt användargränssnitt

Parametrarna --gui=SDI|MDI|TAB låter Kwave starta med ett av de tre möjliga grafiska användargränssnitten: SDI, MDI eller flikar (TAB).

Alternativ för Qt-verktygslådan

Förutom en lista med filer kan du ange en lista med väljare för Qt-verktygslådan såsom -qwindowgeometry för att ange storlek och/eller position för det första fönstret som Kwave öppnar och/eller -display för att starta Kwave på en annan skärm.

Följande kommando startar exempelvis ett Kwave-fönster med en ursprunglig bredd på 600 bildpunkter och en höjd på 400 bildpunkter, med höger kant placerad 30 bildpunkter från höger och 0 bildpunkter från skärmens överkant.

% kwave --disable-splashscreen -qwindowgeometry 600x400-30+0

Startalternativ

Du kan inaktivera startskärmen som dyker upp när Kwave startas med väljaren --disable-splashscreen. Det kan vara användbart när Kwave startas från ett skript.

Kommandoradsväljaren --iconic låter Kwave starta minimerad (som ikon). Det kan vara användbart om du vill starta Kwave utan interaktion via det grafiska användargränssnittet, t.ex. när du kör ett skript. Väljaren stänger också implicit av startskärmen.

Genom att använda kommandoradsväljaren --logfile=kwave.log kan du logga följden av åtgärder i en Kwave-session i en fil. Det är användbart för avlusning. Du kan bli tillfrågad om en sådan loggfil när du rapporterar ett fel.[1] Universal Resource Identifier