Klippbordet

Kwave använder klippbordet från Plasma. På så sätt är det möjligt att utbyta ljuddata mellan olika Kwave-fönster. Det kan dessutom vara möjligt att utbyta data mellan Kwave och andra ljudprogram, beroende på deras möjlighet att använda Plasmas klippbord.

När data kopieras till klippbordet via funktionen copy, använder Kwave Mime-typen audio/vnd.wave som dataformat, som överensstämmer med RFC 2361, som är samma som det välkända wav-formatet. Vid inklistring från klippbordet i Kwave stöds alla dataformat som är tillgängliga som importformat för filer, som exempelvis Ogg Vorbis, FLAC och så vidare.