Klippbordet

Kwave använder KDE:s klippbord från v0.8.1. På så sätt är det möjligt att utbyta ljuddata mellan olika Kwave-fönster. Det kan dessutom vara möjligt att utbyta data mellan Kwave och andra ljudprogram, beroende på deras möjlighet att använda KDE:s klippbord.

När data kopieras till klippbordet via funktionen copy, använder Kwave Mime-typen audio/vnd.wave som dataformat, som överensstämmer med RFC 2361, som är samma som det välkända wav-formatet. Vid inklistring från klippbordet i Kwave stöds alla dataformat som är tillgängliga som importformat för filer, som exempelvis Ogg Vorbis, FLAC och så vidare.