Bygga ett DEB-paket för test och personlig användning

Om du vill skapa ett deb-paket för Kwave, t.ex. för att testa en version som inte ännu är tillgänglig via officiella paketarkiv, kan du skapa ett eget paket rätt enkelt. För det första måste du installera några nödvändiga verktyg:

% sudo apt-get install build-essential checkinstall

Därefter kan du installera nödvändiga byggberoenden genom att låssas installera beroendena för en officiella versionen av Kwave:

% sudo apt-get build-dep kwave

Efter att ha installerat nödvändiga paket, kan du bygga Kwave som beskrivs i föregående kapitel. Efter att ha byggt det, kan du skriva detta för att få en .deb-fil i aktuell byggkatalog:

% make deb

Notera

Denna .deb-fil som du får från steget har inte samma kvalitet som ett paket från den officiella distributionen har. Det är bara bra nog att installera och säkert avinstallera Kwave i testsyfte och för personlig användning.