Jak provádět výběr

Kwave vám umožňuje vybrat souvislou řadu vzorků, stejně tak jakékoli spojení kanálů (v případě, že upravujete vícekanálový soubor). Výběrem řady vzorků (časový rozsah) budou všechny následující příkazy omezeny na tuto řadu a zrušením výběru kanálu nebude jeho obsah změněn.

Výběr vzorků

Výběr anebo naopak zrušení výběru kanálu je docela jednoduché. Jenom klepněte na symbol žárovky po levé straně signálu, abyste přepli její stav:

zelená žárovka zelená žárovka znamená "povoleno", zatímco

červená žárovka červená žárovka znamená "vyřazeno z činnosti"

Note

Poznámka: Pokud je výběr kanálu zrušen, nebude taktéž slyšet při přehrávání!

Výběr vzorků

Pokud vyberete řadu vzorků v Kwave, bude tato řada vše zahrnující. Znamená to, že jak první tak poslední vybraný vzorek patří do tohoto výběru a bude jich použito pro následující kroky. Takže, i kdybyste nevybral určítý rozsah, ale pouze jeden vzorek, tento výběr nebude nikdy skutečně "prázdný". Takže, například, jestliže nevidíte žádný vybraný rozsah, funkce "smazání" bude použita na tento jeden vzorek.

Nejsnadnějším způsobem, jak vybrat řadu vzorků, je prostě provést výběr myší. Pracuje to tak, jak jste zvyklý z jiných programů: jen stiskněte levé tlačítko myši nad bodem, který jste zvolili jako začátek výběru, a uvolněte stisk tlačítka tam, kde si přejete, aby výběr končil.

Pokud chcete upravit či posunout začátek nebo konec výběru, můžete pohnout ukazatelem myši poblíž začátku nebo konce výběru, dokud se nezmění z obvyklého ukazatele se šipkou na ukazatel se šipkami na obě strany, a potom stiskněte levé tlačítko myši a proveďte úpravy.

Výběr můžete také rozšířit nebo zmenšit k určitému bodu podržením tlačítka shift, zatímco klepáte levým tlačítkem myši. Podle toho, která hranice výběru je blíže, bude stanovena nová poloha buď levého nebo pravého okraje výběru.

Jsou zde rovněž některé nové činnosti dostupné přes hlavní nabídku a samozřejmě nějaké ty klávesové zkratky:

 • vybrat celý signál: ÚpravyVýběrVše (Ctrl+A)

 • odstranit všechen výběr a vybrat "nic": ÚpravyVýběrNic (N)

 • v současnosti viditelná oblast: ÚpravyVýběrViditelná oblast (V)

 • další blok vzorků, počínaje prvním vzorkem po konci nynějšího výběru a se stejnou délkou: ÚpravyVýběrDalší (Shift++)

  (Rada: použijte klávesu "+" na numerické klávesnici!)

 • předchozí blok vzorků, konče prvním vzorkem před začátkem nynějšího výběru a se stejnou délkou: ÚpravyVýběrPředchozí (Shift+-)

  (Rada: použijte klávesu "-" na numerické klávesnici!)

 • rozšířit výběr po začátek signálu (po první vzorek): ÚpravyVýběrPo začátek (Shift+Home)

 • rozšířit výběr po konec signálu (po poslední vzorek): ÚpravyVýběrPo konec (Shift+End)

 • rozšířit výběr nalevo a napravo k dalšímu štítku (nebo po začátek/konec signálu, pokud zde žádný štítek není): ÚpravyVýběrRoztáhnout k štítkům (E)

 • vybrat oblast mezi dalšími dvěma štítky, které jsou napravo od nynějšího výběru, nebo až po konec signálu: ÚpravyVýběrMezi dalšími štítky (Shift+Ctrl+N)

 • vybrat oblast mezi předchozími dvěma štítky, které jsou nalevo od nynějšího výběru, nebo až po začátek signálu: ÚpravyVýběrMezi předchozími štítky (Shift+Ctrl+P)