Kódování vzorku

Výsledkem číslicového vzorkovacího procesu je sled jednoduchých vzorků. Jeden vzorek je číslicovým zachycením hodnoty signálu v určitý čas.

Hodnota vzorku může být vykládána a zakódována několika způsoby. Nejjednodušším je přímočaré zakódování. Znamená to, že každá hodnota vzorku přímo vyjadřuje hodnotu analogového signálu násobenou stálým násobkem. Dobře se s tím dá zacházet, ale nevýhodou je, že šum je slyšitelný obzvláště při nízkých rozkmitech, kde ruší nejvíce, a méně slyšitelný u vysokých rozkmitů, kde je to méně slyšet.

Jedním ze způsobů, jak omezit vliv šumu je nepřímočaré zakódování. Znamená to, že nižší rozkmity jsou zesíleny před zpracováním. Když jsou nižší rozkmity zesíleny, jejich vzdálenost od šumu se zvětší a kvalita zlepší. Nejběžnějšími metodami pro provedení tohoto způsobu jsou zakódování podle pravidla A a pravidla U - standardizované křivky logaritmického zesílení používané při digitálním telefonování (ITU G.711 standard).

Nepřímočaré zakódování

Nepřímočaré zakódování