Nahrávání

Kwave může nahrávat zvuková data z různých zdrojů, se všemi vzorkovacími kmitočty, vzorkovacími formáty a jinými způsoby, jež podporuje vyše zvuková karta. Nyní Kwave nahrává přes staré OSS zvukové rozhraní, a od v0.7.4 také přes novější a mocnější rozhraní ALSA, jež je upřednostňovanou volbou pro linuxové jádro 2.6.

K nahrávání lze dospět z menu podSouborNahrát.

Tady je snímek obrazovky Kwave s nahrávacím dialogem, na němž je vidět první stránka s ovládáním nahrávání během spuštěného nahrávacího sezení. Tak jako je tomu ve většině dialogů Kwave, můžete obdržet určitou nápovědu nebo si prohlédnout rady k nástrojům u ovládacích prvků.


Snímek obrazovky s nahrávacím dialogem

Tady jsou následující ovládací prvky:

 • Nahrát předem: Pokud je funkce nahrávání předem Kwave povolena a nahrávání je spuštěno, Kwave nahrává do vnitřní vyrovnávací paměti, která je dlouhá několik sekund. Jestliže stisknete Nahrávací ( tlačítko pro nahrávání ) tlačítko znovu, pak nahrávání opravdu začne, a rovněž budou zachována data, která byla nahrána předem. Toto je například užitečné, pokud chcete nahrávat svou oblíbenou skladbu z rádia, ale poznáte příliš pozdě, že písnička už začala. V tom případě můžete stále ještě stisknout nahrávací tlačítko a získat začátek skladby, který byl již předtím nahrán Kwave, čímž již vícekrát nezmeškáte žádný začátek.

 • Čas nahrávání: Pokud by měla být délka nahrávání omezena na určitý čas, můžete zapnout toto nastavení a pro své nahrávání vybrat čas v hodinách, minutách, sekundách. Jestliže tato volba povolena není, poběží nahrávání, dokud nestisknete tlačítko Zastavit (Tlačítko zastavení nahrávání).

 • Začít na: Pokud je zapnuta tato volba, můžete nastavit datum a čas, kdy bude nahrávání spuštěno. Zapamatujte si, prosím, že pokud je nastavený čas v minulosti, nahrávání bude spuštěno okamžitě.

 • Spoušť nahrávání: Pokud je povolena, nahrávání začne pouze tehdy, když hlasitost vstupu překročí určitou hranici, jež může být stanovena od 0 do 100 % nejvyšší možné hlasitosti na vstupu. Toto je užitečné, pokud nehodláte nahrávat počáteční ticho. (Rada: spojte to s funkcí nahrávání předem, jež byla zmíněna výše, abyste rovněž získal několik sekund před dosažením úrovně spouště, takže nezmeškáte žádné tiché postupné zesílení zvuku.)

 • Tlačítko Nový soubor (tlačítko pro nový soubor) je činné, když není nahrávání spuštěno nebo je skončeno, aby byl vyhozen obsah současného souboru a začalo se znovu.

 • Tlačítko Zastavit nahrávání (tlačítko pro zastavení nahrávání) je činné, když je spuštěno nahrávání, nebo když je spuštěno nahrávání předem, nebo když Kwave čeká na spoušť. Když je stisknuto, postup současného nahrávání je zastaven.

 • TlačítkoPozastavit/Pokračovat (tlačítko pro pozastavenít) je činné, když je spuštěno nahrávání nebo nahrávání předem. Když jej stisknete poprvé, nahrávání je pozastaveno a tlačítko začne poblikávat. Když jej stisknete znovu, tlačítko přestane poblikávat a nahrávání pokračuje okamžitě, bez čekání na spoušť.

 • Tlačítkem Nahrát (tlačítko pro nahrávání) se spouští nahrávání a/nebo nahrávání předem v závislosti na funkcích povolených výše:

  1. Pokud není používáno buď nahrávání předem nebo úroveň spouště, je nahrávání spuštěno, jakmile stisknete tlačítko pro nahrávání.

  2. Pokud nahrávání předem není používáno a je nastavena úroveň spouště, první stisknutí nechá Kwave čekat na úroveň spouště, dokud není dosažena. Při čekání na spoušť můžete urychlit nahrávání tak, aby začalo okamžitě, opětovným stisknutím tlačítka pro nahrávání. Jinak bude nahrávání spuštěno samočinně po dosažení úrovně spouště.

  3. Pokud je povoleno nahrávání předem, první stisknutí spustí pouze nahrávání předem a až druhý stisk skutečně spustí vlastní nahrávání.