Přehrávání

V závislostí na volbách sestavení může Kwave přehrát zvuky prostřednictvím jednoho z následujících způsobů pro přehrání:

  • ALSA (Advanced Linux Sound Architecture): Nahrazuje OSS, podporuje více funkcí a větší množství technického vybavení počítače. Může být v rozporu s KDE a dalšími programy, jako OSS, ale má přídavný modul nazývaný "dmix" jako východisko. Novější verze ALSy používají dmix jako přídavný modul již ve výchozím nastavení. Takže ALSA je pro vás tou nejlepším volbou!

  • OSS (Open Sound System): Nejstarší linuxové provedení umožňující monofonní a stereofonní výstup. Odmítáno od linuxového jádra 2.6 ale dosud široce rozšířeno. Může být v rozporu s KDE nebo dalšími zvukovými programy. Pouze jedna aplikace může používat OSS přehrání ve stejném okamžiku!

Předtím, než se pokusíte přehrát nějaké zvuky, byste se měl podívat na dialog pro nastavení přehrávání:


Snímek dialogu pro nastavení přehrávání

Nyní Kwave podporuje pouze 8 a 16 bitové přehrávání s mono a stereo výstupem prostřednictvím OSS rozhraní, ale mnoho, také všechny režimy, podporuje vaše zvuková karta prostřednictvím rozhraní ALSA.

Pokud váš hudební soubor používá více či méně kanálů, než přehrávání umožňuje, všechny kanály budou během přehrávání smíchány dohromady. Například, jestliže máte soubor se třemi kanály a používáte přehrávání stereo, levý kanál bude přehrávat kanál 0 (horní) a polovinu kanálu 1 (střední), pravý kanál bude přehrávat polovinu kanálu 1 (střední) a kanál 2 (dolní).

Abyste získal hladké přehrávání bez přerušení, měl byste také nastavit velikost vyrovnávací paměti na vhodnou hodnotu. Pokud se setkáte s potížemi s přerušovaným přehráváním, měl byste v tomto případě zvýšit velikost vyrovnávací paměti. Ale čím větší je velikost vyrovnávací paměti, kterou nastavíte, tím větší je latence mezi slyšitelným zvukem a zobrazením polohy přehrávání při zobrazení signálu (latence: "prodleva", časový úsek, dokud se zobrazení již přehrané polohy neobjeví).

Dialog pro nastavení přehrávání rovněž poskytuje tlačítko pro přehrávání jednoduchého zkušebního zvuku. Měl byste slyšet tón o kmitočtu 440Hz, který postupně putuje všemi tlampači od jednoho k druhému.

Když už máte nastaveno přehrávání, můžete použít ovladače přehrávání v hlavním okně Kwave nebo prostřednictvím nabídky hlavní lišty Přehrát nebo přes klávesové zkratky:

  • HraníSpustit (P): Spustí přehrávání současného výběru od jeho začátku nebo celého souboru od nynější polohy ukazatele, pokud nebylo nic vybráno. Přehraje pouze jednou.

  • HraníSmyčka: Jako předtím, ale s opakováním ve smyčce.

  • HraníPozastavit (Mezerník): Pozastaví přehrávání v úrovni nynější polohy. Funkce je dostupná pouze tehdy, když je spuštěno přehrávání.

  • HraníPokračovat (Mezerník): Pokračuje se s přehrávání od polohy, kde bylo pozastaveno. Funkce je dostupná pouze tehdy, když je přehrávání pozastaveno.

  • HraníZastavit (Esc): Zastaví přehrávání, přejde na začátek výběru.