Otevírání a ukládání souborů

Otevírání souborů s Kwave pracuje stejně jako ve většině dalších programů. Můžete

 • stanovit seznam souborů pomocí příkazové řádky, když spouštíte program Kwave,

 • otevřít prázdné Kwave okno (například s SouborNový... (Ctrl+W) ) a dát do toho soubor prostřednictvím akce"táhni a pusť", nebo můžete

 • otevřít soubor přes menu s SouborOtevřít (Ctrl+O)

 • nebo jeden z naposledy otevřených souborů přes SouborOtevřít nedávný

 • uložit nynější soubor s SouborUložit (Ctrl+S),

 • uložit pod jiným názvem s SouborUložitJako... (Shift+Ctrl+S)

 • uložit všechny oblasti, které jsou oděleny ukazovateli, každou do jejího vlastního souboru, s SouborUložitBloky...

 • nebo jenom současný výběr s SouborUložitVýběr...

Podporované souborové formáty

Kwave podporuje následující formáty souborů:

 • Oblíbeným souborovým formátem Kwave je (jak můžete hádat z názvu KWave) .wav. Tento formát je velmi běžný u dalších "operačních systémů" a je rovněž obyčejně používán v rámci prostředí KDE.

 • Druhým formátem, který Kwave podporuje je "ASCII". Můžete vyvést soubor do ASCII, a také jej z ASCII zavést. Buďte si, prosím, vědomi, že ukládání do tohoto formátu může vytvořit velmi rozsáhlé soubory! Tento souborový formát bude popsán níže.

 • .mp3 a .mp2 zavádění je dostupné přes libmad pro dekódování MP3 ve spojení s id3lib pro dekódování ID3 značek a lame pro zakódování.

 • Ogg/Vorbis (*.ogg) zavedení souboru a vyvedení do souboru. Viz http://www.xiph.org pro podrobnosti.

 • FLAC (*.flac) zavedení souboru a vyvedení do souboru. Viz http://flac.sourceforge.net/ pro podrobnosti.

 • Dále Kwave podporuje mnoho jiných běžných formátů prostřednictvím audiofile přídavného modulu. Můžete zavést soubory jako *.au a *.snd (NeXT, Sun Audio), *.aiff (Audio Interchange Format) a *.sf (Berkeley, IRCAM,Carl Sound Format).

Převádění do a z .wav

Nejlepším způsobem pro práci s jinými formáty než podporovanými Kwave je použití vnějšího převodního programu. Dobrá sada nástrojů pro toto použití se nachází v balíčku SoX, pro který rovněž existuje hezká dokumentace!

Plány na budoucí zahrnutí zaváděcích a také vyváděcích filtrů pro více formátů a možná i nějakých filtrů, které by používaly uživatelsky stanovený skript s voláním vnějšího filtru, takže by mohly být čteny a/nebo zapisovány i formáty nepodporované SoX (jako je MP3).

Formát ASCII souborů

Formát ASCII je docela užitečný pro vědecké a vzdělávací účely. Díky jeho jednoduchému formátu, můžete buď vlastnoručně zapisovat jednoduché soubory v textovém editoru, nebo můžete použít výstup jiné aplikace a převést jej do ASCII. Jelikož je formát skutečnějednoduchý, neměl byste mít velké problémy s psaním převodníku a většina vědeckých programů obvykle má nějaký druh svého vlastního ASCII formátu určeného pro export.

Formát ASCII je docela jednoduchý a řídí se následujícími pravidly:

 1. Na začátku souboru se nachází blok s vlastnostmi; jedna vlastnost na řádek.

 2. Každý řádek s vlastností začíná s ##.

 3. Po vlastnostech přichází seznam se vzorky - jeden vzorek na řádek. Při použití více kanálů jsou vzorky odděleny čárkami.

 4. Řádky mohou končit znakem operace, která připravuje další znak, aby byl tištěn nebo zobrazen jako první znak na řádku a/nebo znakem pro posun (takže DOSové soubory jsou podporovány také). Ale při ukládání budou soubory vždy uloženy se znakem pro posun řádku jako konce řádku.

 5. S prázdnými řádky a znaky po # je zacházeno jako s poznámkami a jsou přehlíženy.

 6. Hodnoty se musí zadat ve formátu celého čísla se znaménkem s rozsahem 24 bitů, což je původní vnitřní ukládací formát Kwave.

 7. Se vším po # (s výjimkou výše popsaných vlastností souboru) se bude zacházet jako s poznámkou, a bude se proto přehlížet. Prázdné řádky se budou přehlížet taktéž.

Zde je příklad jednoduchého ASCII souboru, který představuje sinusovou vlnu s jedenácti vzorky:

Example 4.1. obsah ASCII souboru s jednoduchou sinusovou vlnou

## 'rate'=44100
## 'tracks'=2
## 'bits'=16
## 'length'=11
## 'Date'='2013-11-09'
## 'Software'='Kwave-0.8.11 for KDE 4.11.3'
5930496,  5930496 #      0
0,  8388352 #      1
-5930752,  5930496 #      2
-8388608,     0 #      3
-5930752, -5930752 #      4
0, -8388608 #      5
5930496, -5930752 #      6
8388352,     0 #      7
5930496,  5930496 #      8
0,  8388352 #      9
-5930752,  5930496 #      10
# EOF