Vytvoření nového souboru

Můžete vytvořit nový a prázdný soubor v nabídce hlavní lišty SouborNový....


Snímek obrazovky s dialogem pro vytvoření nového souboru

Můžete zvolit vzorkovací kmitočet, rozlišení v bitech na vzorek a počet stop. Výchozím souborovým formátem je ".wav", ale ten může být ještě změněn v době, kdy je soubor ukládán.

Délka nového signálu může být stanovena podle času (hodiny, minuty, sekundy) nebo podle počtu vzorků. Vedle toho ji můžete zvolit poměrně k nějvětší možné délce, která omezena dostupnou pamětí a vnitřním omezením Kwave (2 GB).