Přibližování a oddalování a pohyb po souboru

Kwave poskytuje několik způsobů pro přibližování a oddalování a pohyb po souboru za použití klávesových zkratek, příkazů hlavní lišty, nástrojových tlačítek a s využitím myši. Následující oddíly by měly podat přehled způsobů, jak používat všechny tyto funkce.

Přibližování a oddalování

  • Najet na celý signál: vybere násobek zvětšení, který předvede celý signál jako viditelný v nynějším okně.

    • položka hlavní lišty: PohledNajet na celý signál

    • tlačítko nástrojové lišty: tlačítko najet na vše

  • Najet na 100%: přiblíží obraz až do takového měřítka, kdy vzorek je na obrazovce představován podle pixelu.

    • položka hlavní lišty: PohledNajet na 100%

    • tlačítko nástrojové lišty: tlačítko Najet na 100 %

  • Přiblížit: přiblíží pro pohled na více podrobností, zvětšuje podle násobku 3.

    • položka hlavní lišty/klávesová zkratka: PohledPřiblížit (Ctrl++)

    • tlačítko nástrojové lišty: tlačítko Přiblížit

  • Oddálitt: Oddaluje pro pohled na méně podrobností, zmenšuje podle násobku 3.

    • položka hlavní lišty/klávesová zkratka: PohledOddálit (Ctrl++)

    • tlačítko nástrojové lišty: tlačítko Oddálit

  • Najet na výběr: zvětší na násobek, kdy je současný výběr zcela viditelný v nynějším pohledu.

    • položka hlavní lišty/klávesová zkratka: PohledNajet na výběr (Ctrl+Mezerník)

    • tlačítko nástrojové lišty: tlačítko Přiblížit výběr

  • Vybrat předem stanovené zvětšení: vybere násobek zvětšení z okénka v nástrojové liště.

Projíždění vlevo a vpravo

  • Projíždět vlevo: projíždí na začátek signálu podle 1/3 nynějšího pohledu.

    položka hlavní lišty/klávesová zkratka: PohledProjíždět vlevo (šipka Vlevo)

    tlačítko nástrojové lišty: tlačítko Projíždět doleva

  • Projíždět vpravo: projíždí na konec signálu podle 1/3 nynějšího pohledu.

    položka hlavní lišty/klávesová zkratka: PohledProjíždět vpravo (šipka Vpravo)

    tlačítko nástrojové lišty: tlačítko Projíždět doprava

  • Předchozí strana: projíždí na polohu právě před nynějším pohledem (vlevo)

    položka hlavní lišty/klávesová zkratka: PohledPředchozí strana (Page up)

    tlačítko nástrojové lišty: tlačítko Předchozí strana

  • Další strana: projíždí na polohu právě po nynějším pohledu (vpravo)

    položka hlavní lišty/klávesová zkratka: PohledDalší strana (Page down)

    tlačítko nástrojové lišty: tlačítko Další strana

  • Na začátek: projíždí nynější pohled, tak aby začínal na začátku signálu.

    položka hlavní lišty/klávesová zkratka: PohledZačátek (Pos1)

  • Na konec: projíždí nynější pohled, tak aby končil na konci signálu.

    položka hlavní lišty/klávesová zkratka: PohledKonec (End)

Používání přehledu

Hlavní obrazovka Kwave ukazuje malý přehled celého signálu nad vodorovným projížděcím pruhem hlavního okna. Tento přehled také poskytuje určitý rozsah funkcí pro pohyb po dokumentu:

  • Jednoduché klepnutí levým tlačítkem myši: přímo přesune nynější pohled na odklepnutou polohu.

  • Dvojité klepnutí levým tlačítkem myši: přímo přesune nynější pohled na odklepnutou polohu a vedle toho pohled přiblíží.

  • Dvojité klepnutí levým tlačítkem myši spojené se stisknutím shift klávesy: přímo přesune nynější pohled na odklepnutou polohu a vedle toho pohled oddálí.

Svislý pohled

Současný pohled můžete přibližovat a oddalovat svisle stisknutím klávesy Alt a projížděním za pomoci kolečka myši.