Přibližování a oddalování a pohyb po souboru

Kwave poskytuje několik způsobů pro přibližování a oddalování a pohyb po souboru za použití klávesových zkratek, příkazů hlavní lišty, nástrojových tlačítek a s využitím myši. Následující oddíly by měly podat přehled způsobů, jak používat všechny tyto funkce.

Přibližování a oddalování

 • Najet na celý signál: vybere násobek zvětšení, který předvede celý signál jako viditelný v nynějším okně.

  • položka hlavní lišty: PohledNajet na celý signál

  • tlačítko nástrojové lišty: tlačítko najet na vše

 • Najet na 100%: přiblíží obraz až do takového měřítka, kdy vzorek je na obrazovce představován podle pixelu.

  • položka hlavní lišty: PohledNajet na 100%

  • tlačítko nástrojové lišty: tlačítko Najet na 100 %

 • Přiblížit: přiblíží pro pohled na více podrobností, zvětšuje podle násobku 3.

  • položka hlavní lišty/klávesová zkratka: PohledPřiblížit (Ctrl++)

  • tlačítko nástrojové lišty: tlačítko Přiblížit

 • Oddálitt: Oddaluje pro pohled na méně podrobností, zmenšuje podle násobku 3.

  • položka hlavní lišty/klávesová zkratka: PohledOddálit (Ctrl++)

  • tlačítko nástrojové lišty: tlačítko Oddálit

 • Najet na výběr: zvětší na násobek, kdy je současný výběr zcela viditelný v nynějším pohledu.

  • položka hlavní lišty/klávesová zkratka: PohledNajet na výběr (Ctrl+Mezerník)

  • tlačítko nástrojové lišty: tlačítko Přiblížit výběr

 • Vybrat předem stanovené zvětšení: vybere násobek zvětšení z okénka v nástrojové liště.

Projíždění vlevo a vpravo

 • Projíždět vlevo: projíždí na začátek signálu podle 1/3 nynějšího pohledu.

  položka hlavní lišty/klávesová zkratka: PohledProjíždět vlevo (šipka Vlevo)

  tlačítko nástrojové lišty: tlačítko Projíždět doleva

 • Projíždět vpravo: projíždí na konec signálu podle 1/3 nynějšího pohledu.

  položka hlavní lišty/klávesová zkratka: PohledProjíždět vpravo (šipka Vpravo)

  tlačítko nástrojové lišty: tlačítko Projíždět doprava

 • Předchozí strana: projíždí na polohu právě před nynějším pohledem (vlevo)

  položka hlavní lišty/klávesová zkratka: PohledPředchozí strana (Page up)

  tlačítko nástrojové lišty: tlačítko Předchozí strana

 • Další strana: projíždí na polohu právě po nynějším pohledu (vpravo)

  položka hlavní lišty/klávesová zkratka: PohledDalší strana (Page down)

  tlačítko nástrojové lišty: tlačítko Další strana

 • Na začátek: projíždí nynější pohled, tak aby začínal na začátku signálu.

  položka hlavní lišty/klávesová zkratka: PohledZačátek (Pos1)

 • Na konec: projíždí nynější pohled, tak aby končil na konci signálu.

  položka hlavní lišty/klávesová zkratka: PohledKonec (End)

Používání přehledu

Hlavní obrazovka Kwave ukazuje malý přehled celého signálu nad vodorovným projížděcím pruhem hlavního okna. Tento přehled také poskytuje určitý rozsah funkcí pro pohyb po dokumentu:

 • Jednoduché klepnutí levým tlačítkem myši: přímo přesune nynější pohled na odklepnutou polohu.

 • Dvojité klepnutí levým tlačítkem myši: přímo přesune nynější pohled na odklepnutou polohu a vedle toho pohled přiblíží.

 • Dvojité klepnutí levým tlačítkem myši spojené se stisknutím shift klávesy: přímo přesune nynější pohled na odklepnutou polohu a vedle toho pohled oddálí.

Svislý pohled

Současný pohled můžete přibližovat a oddalovat svisle stisknutím klávesy Alt a projížděním za pomoci kolečka myši.