Další přispěvatelé, držitelé autorských práv a jiní

 • Aaron Holtzman

  libkwave/cpu_accel.cpp

 • Bertrand Songis [historický]

  Opravy ve francouzském překladu, náhrada za patentovaný kód v libaudiofile, chyba v Debianu 419124

 • Carsten Lohrke

  svn r2163, záplata pro detekci libaudiofile

 • Chris Vaill

  Kód pro přídavný modul normalizace

 • David Faure

  cmake/FindAlsa.cmake

 • Diederick de Vries

  Balíčkování pro Crux Linux

 • Espen Sand + Mirko Boehm

  K3AboutContainer, základ KwaveAboutContainer

 • Everaldo Coelho

  Sada ikon crystal http://www.everaldo.com/crystal/

 • Jaroslav Kysela

  Části plugins/playback/PlayBack-ALSA.cpp

 • Jeff Tranter

  Části plugins/pitch_shift/PitchShiftFilter.{h,cpp}

 • Juhana Sadeharju

  plugins/band_pass/BandPass.{h,cpp}, plugins/lowpass/LowPassFilter.cpp, plugins/notch_filter/NotchFilter.{h,cpp}

 • Kurt Roeck

  svn r1370, oprava chyby pro Debian-Bug#288781, sestavení pro amd64

 • Mark Donohoe (KDE)

  Několik ikon a obrázků pro nástrojový pruh a rozhraní

 • Martin Hinsch

  Třída Matrix

 • Matthias Kretz

  cmake/FindAlsa.cmake

 • Miguel Freitas

  Části libkwave/memcpy.c

 • Paul Mackerras

  libkwave/ppcasm_string.h, libkwave/ppcasm_string.S, libkwave/ppc_asm.tmpl

 • Richard Laerkaeng,

  cmake/FindOggVorbis.cmake

 • Rik Hemsley

  Měřič úrovně

 • Stefan Westerfeld

  Části plugins/pitch_shift/PitchShiftFilter.{h,cpp}

 • Joerg-Christian Boehme

  plugins/record/Record-PulseAudio.cpp plugins/record/Record-PulseAudio.h