Kwave Příručka

Thomas Eschenbacher

Překlad do českého jazyka: Pavel Fric
Revision 0.8.12 (2014-06-04)

Kwave je jednoduchý editor zvuku pro prostředí KDE.