Vlastnosti souboru

Kwave je schopen si poradit s několika meta informacemi, jež jsou uloženy uvnitř zvukového souboru. Pokouší se zavést a vyvést tolik z těchto údajů, kolik je jen možné. Například, pokud zavedete soubor MP3 se značkami ID3, můžete uchovat tyto údaje i při vyvedení do souboru wav. Pokud by Kwave ztratil meta informace, když je ukládá, ukáže varování.

Můžete si prohlížet a upravovat meta informace v nabídce hlavní lišty ÚpravyVlastnosti souboru.... Zde můžete trovněž měnit věci, jako jsou vzorkovací formát, rozlišení a zhuštění.


Snímek obrazovky s dialogem pro vlastnosti souboru