Příkazová řádka

Pokud začnete Kwave z příkazové řádky, můžete určit seznam se soubory, které se mají otevřít. Soubor, který je určen jako první, bude jako první otevřen. Pak budou otevřeny ostatní soubory. Každý soubor se otevře ve vlastním novém okně té samé Kwave úrovně. Pokud určíte divoké karty, můžete otevřít velký počet souborů ihned.

Například následující příkaz začíná Kwave a otevře všechny zvuky KDE okenního správce, každý v novém okně.

% kwave /usr/share/sounds/KDE_Window*.wav

Dále ještě k seznamu se soubory můžete stanovit seznam Xt sady softwarových nástrojů voleb jako -uspořádání pro určení velikosti a/nebo polohy prvního otevřeného Kwave okna a nebo -zobrazení pro spuštění Kwave na jiné obrazovce.

Například následující příkaz spustí Kwave okno s počáteční šířkou 600 pixelů a výškou 400 pixelů, s pravým okrajem umístěným 30 pixelů od pravého okraje obrazovky a 0 pixelů od horního okraje obrazovky

% kwave -geometry 600x400-30+0

Volbou --disable-splashscreen můžete zakázat uvítací obrazovku, která se objevuje při spouštění Kwave. To může být užitečné, když Kwave spouštíte pomocí skriptu.

Volby pro příkazový řádek --iconic spustí Kwave zmenšený v panelu (ikona). To může být užitečné, když chcete Kwave spustit bez rozhraní, např. při spouštění pomocí skriptu. Tato volba rovněž bezpodmínečně zakáže uvítací obrazovku!

Použitím volby pro příkazový řádek --logfile=kwave.log můžete uložit sled činností sezení Kwave do souboru. Toto je užitečné pro ladění. Můžete být o soubor se záznamem požádán při nahlášení chyby.