Kwave Historie revizí

Tento projekt byl zahájen Martinem Wilzem v létě roku 1998 a byl vyvíjen a vylepšován jím a některými dalšími lidmi. V listopadu 1999 začal Thomas Eschenbacher tu a tam opravovat některé malé programové chyby a dostával se krok za krokem hlouběji a hlouběji do zdrojového kódu tohoto programu. Do dneška rozšířil, přepsal nebo přepracoval téměř každou součást programu a strávil mnoho času jeho vylepšováním.

Od Kwave v0.8.0 není seznam změn nadále začleněn do této příručky . Takže pokud vás zajímá úplný seznam změn, najdete úplnou historii změn zde: http://sourceforge.net/p/kwave/code/ci/HEAD/tree/CHANGES nebo procházejte zdroji pomocí rozhraní pro Git na internetu..