Vytvoření balíčků RPM z archivů tar.bz2

S pracujícím rpmbuild -ta

Jestliže používáte systém s podporou RPM, bude upřednostňovaným způsobem Kwave instalace na vašem systému vytvoření hezkého RPM balíčku. Nejprve byste měl získat aktuální zdrojový soubor z Kwave, buď jako archiv tar.bz2 ze stránky Kwave určené pro stahování, nebo se mrknout na nejnovější kopii prostřednictvím Git (jak je to popsáno v kapitole o Git) a přečíst si další kapitolu.

Jestliže jste si stáhl archiv tar.bz2 z Kwave, vytvořte a instalujte RPM provedením následujících kroků (kde [arch] představuje platformu, pro kterou jste balíček vytvořil a může vypadat nějak takto i586, i686, sparc nebo i jinak, XXX představuje číslo verze, kterou jste si stáhl).

Vytvořit Kwave balíček a instalovat jej do:

% rpmbuild -ta kwave-XXX.tar.bz2
% rpm -i /usr/src/redhat/RPMS/[arch]/kwave-XXX.[arch].rpm

Note

Poznámka pro uživatele SuSE: musíte určit adresář /usr/src/packages namísto /usr/src/redhat !

Pokud jste neuviděli nějaké chyby, pak je vše v pořádku a vy můžete přeskočit zbytek této kapitoly. Pokud rpm nebylo schopno balíčky vytvořit a říká něco jako "spec file not found", potom pokračujte ve čtení zbytku tohoto oddílu.

S pokaženou podporou rpmbuild -ta

Pokud se vám nedaří zajistit, aby příkaz rpmbuild -ta pracoval, tady jsou nezbytné kroky pro vlastnoruční provedení tohoto úkonu (složitější způsob):

 1. Jděte do svého RPM "topdir". Obvykle se nachází v /usr/src/redhat v případě distribuce redhat nebo /usr/src/packages jestliže máte distribuci SuSE.

  % cd /usr/src/redhat
  

 2. Zkopírujte tar.bz2 archiv do SOURCES podadresáře (samozřejmě musíte nahradit "kdekoli" skutečným adresářem, v němž jsou soubory).

  % cp /kdekoli/kwave-XXX.tar.bz2 SOURCES
  

 3. Získejte z archivu soubor spec a vložte jej do podadresáře SPEC

  % tar -xOzf SOURCES/kwave-XXX.tar.bz2 \*.spec 
  > SPECS/kwave.spec
  

 4. Nechte rpm provést kompilaci a vytvořte rpm z Kwave. Pokud chcete pouze udělat binární balíček, můžete přesně určit -bb namísto -ba, nebo jen -bs

  % rpmbuild -ba SPECS/kwave.spec
  

 5. Pokud vše proběhlo dobře, můžete nainstalovat binární rpm z Kwave, bude v adresáři BUILD. Pokud již máte nainstalovánu verzi Kwave odstraňte,prosím, nejprve ji, nebo použijte pomocnou proměnnou -U namísto -i kvůli aktualizaci místo instalace.

  % rpm -ivh BUILD/[arch]/kwave-XXX.[arch].rpm