Sestavení balíčku DEB pro zkoušení a osobní užití

Pokud chcete vytvořit balíček .deb Kwave, např. kvůli vyzkoušení verze, která ještě není dostupná přes oficiální úložiště balíčků, potom si svůj vlastní balíček můžete vytvořit docela snadno. Především musíte nainstalovat některé požadované nástroje.

% sudo apt-get install build-essential checkinstall

Potom můžete nainstalovat závislosti požadované pro sestavení, tím že budete předstírat, že instalujete závislosti pro oficiální verzi Kwave

% sudo apt-get build-dep kwave

Po nainstalování všech požadovaných balíčků můžete vytvořit Kwave, jak je to popsáno v předchozích kapitolách. Po sestavení můžete napsat toto pro získání souboru .deb ve vašem nynějším sestavovacím adresáři.

% make deb

Note

Soubor .deb, který dostanete pomocí tohoto kroku, nebude mít kvalitu, kterou má balíček z vašeho oficiálního úložiště. Je dost dobrý právě pro nainstalování, účely zkoušení, osobní užití a bezpečné odinstalování Kwave.